در این دوره از مسابقات که در رشته های پینگ پنگ ، فوتبال دستی و دارت برگزار شد  در رشته پیگ پنگ نفر اول آقای محمد رازانی و نفر دوم آقای علی پازوکی انتخاب شدند و همچنین در رشته دارت نفر اول آقای محمد رازانی و نفر دوم آقای سید محسن هاشمی و در رشته فوتبال دستی تیم مقام اول آقایان یوسفی و نقی لو و تیم مقام دوم  آقایان علیرضالو و مهدوی منتخب این دوره از مسابقات برگزار شده توسط واحد فرهنگی مسجد جامع شهرک غرب در ماه مبارک رمضان شده اند به گوشه ای از گزارش تصویری این دوره از مسابقات توجه فرمائید.