قرآن كریم در وصف انبیاى الهى مى‏گوید: پیامبران پیشین كسانى بودند كه تبلیغ رسالت‏هاى الهى مى‏كردند و تنها از او مى‏ترسیدند و از هیچ كس جز خدا نمى‏ترسیدند؛ «الّذین یبلغون رسالات اللّه و یخشونه و لا یخشون أحداً الّا اللّه». (احزاب/ 39) امام حسین علیه السلام نیز داراى این دو خصیصه ‏ى برجسته است:

تنها از خداوند مى‏ترسید. در دعاى عرفه مى‏گوید: اللّهم اجعلنى أخشاك كأنّى أراك

از غیر خداوند نمى‏ترسید، از این رو مى‏فرماید: اگر در دنیا هیچ پناهگاهى نداشته باشم و كسى مرا حمایت نكند، من با یزید بن معاویه بیعت نخواهم كرد؛ لو لم یكن لى ملجأ و لا مأوى لما بایعت یزید بن معاویة

امام و امر به معروف و نهى از منكر

قرآن كریم مى‏فرماید: شما بهترین امت هستید، در صورتى كه امر به معروف و نهى از منكر كنید؛ «كنتم خیر أمّة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر». (آل عمران/ 110(

امام حسین علیه السلام نیز در هدف از قیام و نهضت خود مى‏فرماید: من براى‏ احیاى امر به معروف و نهى از منكر خروج كردم؛ «إنّما خرجت لطلب الإصلاح فى أمّة جدّى محمّد صلى الله علیه و آله أرید أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر». (1(

امام حسین علیه السلام در روز عاشورا تمام آنچه را كه در اختیار داشت و همه آن‏ها محبوب او بود، در راه خداوند انفاق كرد

امام و عزّت‏

قرآن كریم مى‏فرماید: هر كس خواهان عزّت است، عزّت در پرتو ایمان و عمل صالح است؛ «من كان یرید العزّة فللّه العزّة جمیعاً إلیه یصعد الكلم الطیب و العمل الصالح یرفعه». (فاطر/ 10(

 امام حسین علیه السلام در قیام خود در كربلا طالب عزّت بود؛ «هیهات منّا الذلّة»

انفاق و ایثار امام ‏

«لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ممّا تحبّون» (آل عمران/ 92(

به مقام ابرار نایل نمى‏شوید، مگر با انفاقِ برخى از چیزهایى را دوست مى‏دارید.

امام حسین علیه السلام در روز عاشورا تمام آنچه را كه در اختیار داشت و همه آن‏ها محبوب او بود، در راه خداوند انفاق كرد.

امام ، صاحب نفس مطمئنّه‏

یا أیّتها النّفس المطمئنّه ارجعى إلى ربّك راضیة مرضیّة* فادخلى فى عبادى* و ادخلى جنّتى» (فجر/ 27- 30(

امام صادق علیه السلام فرمودند: «اقرۆا سورة الفجر فى فرائضكم و نوافلكم فانّها سورة الحسین بن على علیه السلام فقال له: أبو أسامة و كان حاضر المجلس و كیف صارت هذه السورة للحسین علیه السلام خاصّة؟ فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى: «یا أیّتها النّفس المطمئنّة» الایة انّما تعنى الحسین علیه السلام فهو ذوا النفس المطمئنّة الراضیة المرضیّة و أصحابه من آل محمد صلى الله علیه و آله» (2(

سوره ‏ى مباركه ‏ى فجر را در نمازهاى واجب و مستحب بخوانید. زیرا این سوره ى مباركه در شأن امام حسین علیه السلام است. شخصى علت آن را جویا شد، حضرت در پاسخ فرمودند: به دلیل آن كه امام حسین علیه السلام صاحب نفس مطمئنّة بود كه خداوند از او راضى و او از خداوند راضى بود و یكى از مصادیق بارز این آیه‏ ى شریفه امام حسین علیه السلام است.

شباهت ‏هاى حسین علیه السلام به قرآن كریم‏

قرآن حجت خداوند بر مردم است؛  فالقرآن حجه الله على خلقه». امام حسین علیه السلام نیز حجت خداوند است( السّلام علیك یا حجه الله على خلقه)

تلاوت قرآن و نگاه به آن عبادت است؛( النّظر الى المصحف عباده). (3) گریه بر مظلومیت امام حسین علیه السلام عبادت است.

3ـ زیارت امام حسین علیه السلام باید با حزن و اندوه باشد (فزره و انت حزین). (4(

تلاوت قرآن نیز باید با حزن و اندوه باشد (فاقرۆه بحزن)

4 قرآن مایه شفا است؛ )وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَهٌ). (اس  

قرآن كریم در وصف انبیاى الهى مى‏گوید: پیامبران پیشین كسانى بودند كه تبلیغ رسالت‏هاى الهى مى‏كردند و تنها از او مى‏ترسیدند و از هیچ كس جز خدا نمى‏ترسیدند؛ «الّذین یبلغون رسالات اللّه و یخشونه و لا یخشون أحداً الّا اللّه». (احزاب/ 39) امام حسین علیه السلام نیز داراى این دو خصیصه ‏ى برجسته است:

تنها از خداوند مى‏ترسید. در دعاى عرفه مى‏گوید: اللّهم اجعلنى أخشاك كأنّى أراك

از غیر خداوند نمى‏ترسید، از این رو مى‏فرماید: اگر در دنیا هیچ پناهگاهى نداشته باشم و كسى مرا حمایت نكند، من با یزید بن معاویه بیعت نخواهم كرد؛ لو لم یكن لى ملجأ و لا مأوى لما بایعت یزید بن معاویة

امام و امر به معروف و نهى از منكر

قرآن كریم مى‏فرماید: شما بهترین امت هستید، در صورتى كه امر به معروف و نهى از منكر كنید؛ «كنتم خیر أمّة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر». (آل عمران/ 110(

امام حسین علیه السلام نیز در هدف از قیام و نهضت خود مى‏فرماید: من براى‏ احیاى امر به معروف و نهى از منكر خروج كردم؛ «إنّما خرجت لطلب الإصلاح فى أمّة جدّى محمّد صلى الله علیه و آله أرید أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر». (1(

امام حسین علیه السلام در روز عاشورا تمام آنچه را كه در اختیار داشت و همه آن‏ها محبوب او بود، در راه خداوند انفاق كرد

امام و عزّت‏

قرآن كریم مى‏فرماید: هر كس خواهان عزّت است، عزّت در پرتو ایمان و عمل صالح است؛ «من كان یرید العزّة فللّه العزّة جمیعاً إلیه یصعد الكلم الطیب و العمل الصالح یرفعه». (فاطر/ 10(

 امام حسین علیه السلام در قیام خود در كربلا طالب عزّت بود؛ «هیهات منّا الذلّة»

انفاق و ایثار امام ‏

«لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ممّا تحبّون» (آل عمران/ 92(

به مقام ابرار نایل نمى‏شوید، مگر با انفاقِ برخى از چیزهایى را دوست مى‏دارید.

امام حسین علیه السلام در روز عاشورا تمام آنچه را كه در اختیار داشت و همه آن‏ها محبوب او بود، در راه خداوند انفاق كرد.

امام ، صاحب نفس مطمئنّه‏

یا أیّتها النّفس المطمئنّه ارجعى إلى ربّك راضیة مرضیّة* فادخلى فى عبادى* و ادخلى جنّتى» (فجر/ 27- 30(

امام صادق علیه السلام فرمودند: «اقرۆا سورة الفجر فى فرائضكم و نوافلكم فانّها سورة الحسین بن على علیه السلام فقال له: أبو أسامة و كان حاضر المجلس و كیف صارت هذه السورة للحسین علیه السلام خاصّة؟ فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى: «یا أیّتها النّفس المطمئنّة» الایة انّما تعنى الحسین علیه السلام فهو ذوا النفس المطمئنّة الراضیة المرضیّة و أصحابه من آل محمد صلى الله علیه و آله» (2(

سوره ‏ى مباركه ‏ى فجر را در نمازهاى واجب و مستحب بخوانید. زیرا این سوره ى مباركه در شأن امام حسین علیه السلام است. شخصى علت آن را جویا شد، حضرت در پاسخ فرمودند: به دلیل آن كه امام حسین علیه السلام صاحب نفس مطمئنّة بود كه خداوند از او راضى و او از خداوند راضى بود و یكى از مصادیق بارز این آیه‏ ى شریفه امام حسین علیه السلام است.

شباهت ‏هاى حسین علیه السلام به قرآن كریم‏

قرآن حجت خداوند بر مردم است؛  فالقرآن حجه الله على خلقه». امام حسین علیه السلام نیز حجت خداوند است( السّلام علیك یا حجه الله على خلقه)

تلاوت قرآن و نگاه به آن عبادت است؛( النّظر الى المصحف عباده). (3) گریه بر مظلومیت امام حسین علیه السلام عبادت است.

3ـ زیارت امام حسین علیه السلام باید با حزن و اندوه باشد (فزره و انت حزین). (4(

تلاوت قرآن نیز باید با حزن و اندوه باشد (فاقرۆه بحزن)

4 قرآن مایه شفا است؛ )وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَهٌ). (اسراء/ 82(

همچون تربت امام حسین علیه السلام  (الشّفاء فى تربته). (5(

قرآن كتاب عزیز است؛ (إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ). (فصلت/ 41)  امام حسین علیه السلام نیز داراى عزت است (هیهات منّا الذّلّه). (6(

سوره ‏ى مباركه ‏ى فجر را در نمازهاى واجب و مستحب بخوانید. زیرا این سوره ى مباركه در شأن امام حسین علیه السلام است. شخصى علت آن را جویا شد، حضرت در پاسخ فرمودند: به دلیل آن كه امام حسین علیه السلام صاحب نفس مطمئنّة بود كه خداوند از او راضى و او از خداوند راضى بود و یكى از مصادیق بارز این آیه‏ ى شریفه امام حسین علیه السلام است

هر دو مایه هدایت بشریت است؛)هُدىً للنّاس) (بقره/ 185) ، (هدىً للمتّقین) (بقره2)، (انّ الحسین مصباح الهدى و سفینه النّجاه).

هر دو نور حق هستند): كتاباً نوراً لا تطفû. كنت نوراً لا تطف)

هر دو شفاعت مى‏كنند اذا التبست علیكم الفتن فعلیكم بالقرآن فإنّه شافع مشفّع. (7)  ( اللّهمّ ارزقنا شفاعه الحسین)

9ـ در روایت است كه قرآن سید الكلام است. امام حسین علیه السلام سید الشهدا است.

10ـ قرآن به عظمت توصیف شده است ) و القرآن العظیم) (حجر/ 87) آن حضرت نیز داراى عظمت است (عظیم السوابق)

11ـ قرآن پرچم نجات است «علم النّجاه». امام حسین علیه السلام نیز پرچم نجات است (انّه رأیه الهدى)

12ـ هیچكدام از بین نمى‏روند و براى همیشه باقى خواهند ماند. (لَم یَجعَلهُ لِزمانٍ دونَ زَمانٍ و لا لِناسٍ دون ناسٍ فهوَ فى كلّ زمانٍ جدید). (8(

 درباره امام حسین علیه السلام نیز مى‏خوانیم: (لا یَدرُس اثره و لا یَعفو رَسمُه). (9(

13ـ هر دو به بركت توصیف شده‏اند ((كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ) (ص/ 29) ، (اللّهمّ بارك لى فى قتله)

14ـ هر دو منزّه از انحراف و اعوجاج هستند(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ یَجْعَل لَّهُ عِوَجا) (كهف/ 1) (لم تمل من حق الى باطل)

15ـ هر دو به كرامت توصیف شده‏اند (انّه لقرآن كریم) (واقعه/ 77)  (و كریم الخلائق)

16ـ هر دو بیّنه و دلیل آشكار هستند (فَقَدْ جَاءَكُم بَیِّنَهٌ مِن رَبِّكُمْ). (انعام/ 157)،  (اشهد انّك على بیّنه من ربّك)

17ـ تلاوت قرآن باید با تأنّى و آرامش باشد (وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا)» (مزمل/ 4)، زیارت امام حسین علیه السلام را با گام‏هاى آهسته باید انجام داد( و امش بمشى العبد الذّلیل)

 

پی نوشت:

1 -نفس الهموم/ ص 45.

-2 برهان/ ج 4/ ص 461؛ بحار/ ج 24/ ص 93.

-3 مستدرك ج 4/ ص268.

-4 كافى ج4/ص 587.

-5 وسائل الشیعه 14/ 423.

-6لهوف، 97.

-7كافى 2/ 598.

-8 بحارالانوار ج 2/ ص280.

-9بحارالانوار ج28/ ص55.

 

راء/ 82(

همچون تربت امام حسین علیه السلام  (الشّفاء فى تربته). (5(

قرآن كتاب عزیز است؛ (إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ). (فصلت/ 41)  امام حسین علیه السلام نیز داراى عزت است (هیهات منّا الذّلّه). (6(

سوره ‏ى مباركه ‏ى فجر را در نمازهاى واجب و مستحب بخوانید. زیرا این سوره ى مباركه در شأن امام حسین علیه السلام است. شخصى علت آن را جویا شد، حضرت در پاسخ فرمودند: به دلیل آن كه امام حسین علیه السلام صاحب نفس مطمئنّة بود كه خداوند از او راضى و او از خداوند راضى بود و یكى از مصادیق بارز این آیه‏ ى شریفه امام حسین علیه السلام است

هر دو مایه هدایت بشریت است؛)هُدىً للنّاس) (بقره/ 185) ، (هدىً للمتّقین) (بقره2)، (انّ الحسین مصباح الهدى و سفینه النّجاه).

هر دو نور حق هستند): كتاباً نوراً لا تطفû. كنت نوراً لا تطف)

هر دو شفاعت مى‏كنند اذا التبست علیكم الفتن فعلیكم بالقرآن فإنّه شافع مشفّع. (7)  ( اللّهمّ ارزقنا شفاعه الحسین)

9ـ در روایت است كه قرآن سید الكلام است. امام حسین علیه السلام سید الشهدا است.

10ـ قرآن به عظمت توصیف شده است ) و القرآن العظیم) (حجر/ 87) آن حضرت نیز داراى عظمت است (عظیم السوابق)

11ـ قرآن پرچم نجات است «علم النّجاه». امام حسین علیه السلام نیز پرچم نجات است (انّه رأیه الهدى)

12ـ هیچكدام از بین نمى‏روند و براى همیشه باقى خواهند ماند. (لَم یَجعَلهُ لِزمانٍ دونَ زَمانٍ و لا لِناسٍ دون ناسٍ فهوَ فى كلّ زمانٍ جدید). (8(

 درباره امام حسین علیه السلام نیز مى‏خوانیم: (لا یَدرُس اثره و لا یَعفو رَسمُه). (9(

13ـ هر دو به بركت توصیف شده‏اند ((كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ) (ص/ 29) ، (اللّهمّ بارك لى فى قتله)

14ـ هر دو منزّه از انحراف و اعوجاج هستند(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ یَجْعَل لَّهُ عِوَجا) (كهف/ 1) (لم تمل من حق الى باطل)

15ـ هر دو به كرامت توصیف شده‏اند (انّه لقرآن كریم) (واقعه/ 77)  (و كریم الخلائق)

16ـ هر دو بیّنه و دلیل آشكار هستند (فَقَدْ جَاءَكُم بَیِّنَهٌ مِن رَبِّكُمْ). (انعام/ 157)،  (اشهد انّك على بیّنه من ربّك)

17ـ تلاوت قرآن باید با تأنّى و آرامش باشد (وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا)» (مزمل/ 4)، زیارت امام حسین علیه السلام را با گام‏هاى آهسته باید انجام داد( و امش بمشى العبد الذّلیل)

 

پی نوشت:

1 -نفس الهموم/ ص 45.

-2 برهان/ ج 4/ ص 461؛ بحار/ ج 24/ ص 93.

-3 مستدرك ج 4/ ص268.

-4 كافى ج4/ص 587.

-5 وسائل الشیعه 14/ 423.

-6لهوف، 97.

-7كافى 2/ 598.

-8 بحارالانوار ج 2/ ص280.

-9بحارالانوار ج28/ ص55.

 

 

 

 

            


استفتاءات مراجع عظام

فصلنامه جامع

نشریه شماره یازدهم

دریافت آرشیو سایر شماره‌های نشریه

      

نشریه دهم            نشریه نهم 

      

نشریه هشتم         نشریه هفتم 

Image اعیاد شعبانیه در یک نگاه
یکشنبه, 24 اسفند 1399
اعیاد شعبانیه در یک نگاه کشتی نجات(ویژه نامه ولادت امام حسین علیه السلام) امام...
Image امام موسی کاظم(ع)، درخت سبز ولایت
دوشنبه, 18 اسفند 1399
  امام موسی کاظم(ع)، درخت سبز ولایت دوره حیات امام موسی بن جعفر علیه السلام عصر...
Image ولادت امام جواد علیه السلام مبارک باد.
یکشنبه, 03 اسفند 1399
الْمُؤمِنُ يَحْتاجُ إلى ثَلاثِ خِصالٍ: تَوْفيقٍ مِنَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَ...
Image ميلاد دهمين منظومه كهكشان هستى، طلايه ‏دار پاكى و هدايت، امام على ‏النقى (ع) گرامى باد.
سه شنبه, 14 مرداد 1399
امام هادي علیه السّلام فرمودند:اَلْعِلْمُ وِراثَةٌ كَريمَةٌ وَالاْدَبُ حُلَلٌ...
Image عرفات، سرزمین شناخت و معرفت
چهارشنبه, 08 مرداد 1399
عرفات، سرزمین شناخت و معرفت ساز و کار نیایش، مانند ساز و کارهای تبادل امواج...
Image کرونا و ازدواج آسان
سه شنبه, 31 تیر 1399
 شیوع ویروس کرونا در کنار خرابی‌ها و خساراتی که داشت، آثار مثبتی نیز بر جا گذاشت و...
Image بعثت نبوی و نزول قرآن
چهارشنبه, 20 اسفند 1399
بعثت نبوی و نزول قرآن از روایات اسلامی و مطالعات تاریخی برمی‌آید، مسأله بعثت...
Image بررسی مفهوم «احسان» و «محسنین» در قرآن کریم
پنج شنبه, 14 اسفند 1399
بررسی مفهوم «احسان» و «محسنین» در قرآن کریم چکیده: واژه «احسان» از ریشه «حُسن» به...
Image زینب علیها السلام الگوی حضور
شنبه, 09 اسفند 1399
زینب علیها السلام الگوی حضور الگوی حضور کیست؟ گسترش روزافزون ارتباطات فرهنگی،...
Image روز دحوالارض
پنج شنبه, 26 مرداد 1396
فرمایش و توصیه های حضرت آیت الله هاشمی تبریزی به مناسبت 25 ام ذی القعده (دحو الارض)...
Image گزیده ای از بیانات حضرت آیت الله هاشمی تبریزی در خصوص ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان
دوشنبه, 18 ارديبهشت 1396
بعد التحیة والسلام و تبریک ولادت این اسوه تقوی و مقاومت و شجاعت حضرت علی اکبر علیه...
Image راه‌اندازی سامانه آموزش مجازی
شنبه, 30 فروردين 1399
از زمان ورود ویروس منحوس کرونا (کویید19) به کشور، تبعات آن را می‌توان در تمام...
Image برنامه تحصیلی نیمسال دوم حوزه 99-98
یکشنبه, 29 دی 1398
      برنامه تحصیلی نیمسال دوم حوزه 99-98  
Image رئیس پلیس راهور ناجا در درس خارج آیت الله هاشمی تبریزی:انضباط ترافیکی نشانه توسعه یافتگی کشورهاست
چهارشنبه, 06 آذر 1398
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: انتظام بخشی ترافیکی بحث مهمی است که نشانه توسعه یافتگی...
Image برگزاری مسابقات تیر اندازی
یکشنبه, 03 اسفند 1393
پایگاه  بسیج شهید حسن سیف مسابقات تیر اندازی در ابان ماه برگزار کرده و به نفرات...
Image همکاری جهت طبخ غذا در ماه محرم
یکشنبه, 03 اسفند 1393
همکاری پایگاه بسیج شهید حسن سیف در ماه محرم جهت طبخ غذا با مسجد جامع
Image برگزاری مسابقات فوتبال
یکشنبه, 03 اسفند 1393
برگزاری مسابقات فوتبال با همکاری بسیج پایگاه  شهید حسن سیف و شهرداری ناحیه هفت در...

سالن اجتماعات

اوقات شرعی

نظر سنجی

فعالیت فرهنگی مسجد را چگونه ارزیابی میکنید

5628609
امروز
دیروز
بازدید کل
1673
3089
5628609

امروز: شنبه، 02 بهمن 1400
JoomShaper