تهیه بسته ویژه مبعث حضرت رسول اکرم (ص) در واحد فرهنگی مسجد جامع شهرک غرب