معرفی صندوق قرض الحسنه رهروان قرآن مسجد جامع شهرك غرب (قدس)

صندوق قرض الحسنه رهروان قرآن مسجد جامع شهرك غرب (قدس)

صندوق قرض الحسنه در سال 1374 به دستور حضرت آيت ا..سيد فتاح  هاشمي و با سرمایه 2000000 ریال دركنار مسجد فعاليت خود را آغاز نمود. در ابتداء امر هيئت مديره‏اي شامل 5 عضو که  بعدها  به 7 عضو افزایش یافت نظارت مستمر  بر امور صندوق را به عهده گرفت. هيئت مديره مسوليت تدوين آئين نامه و تصويب آن و بررسي مدارك متقاضيان وام و تائيد يا رد درخواست‏های وام را بر عهده دارند.

درسه سال بدو شروع فعاليت صندوق به صورت نيمه وقت و با يك كارمند و بعد از ظهرها با بقيه اعضای خير فعاليت مي‏نمود و از سال 1377 به علت زياد شدن كارها  قرض الحسنه با استخدام دوكارمند به صورت تمام وقت به فعالیت خود ادامه داد.

مكان صندوق قرض الحسنه زماني كه مسجد جاي بسياركوچكي داشت درفضایي كوچك در زيرزميني به مساحت تقريبي 12 متر قرار داشت و با مشكلات عديده‏اي مواجه بود. حضرت آيت ا... هاشمي ازهمان بدو شروع ساختمان جديد مسجد نسبت به مكان صندوق قرض الحسنه عنايت ويژه‏اي از جهت وسيع بودن و استاندارد بودن داشتند. پس از ساخت و اتمام محل صندوق قرض الحسنه به نحو بسيار زيبا و مطابق استانداردهاي لازم ساخته شده و با گسترش آن در حال حاضر با 5 كارمند استخدامي به صورت تمام وقت مشغول خدمات رسانی به درخواست كنندگان مي باشند.

حسابداري صندوق كلاً مكانيزه بوده و نرم افزارهاي لازم كاملاً به روز مي‏باشد.

وام‏هاي پرداختي صندوق از مبلغ 2/000/000 ریال در بدو تاسيس شروع گرديده و امروزه به مبلغ 20/000/000 ریال ارتقاء پيدا کرده است. وام‏ها بدون دريافت هر گونه كارمزدي تحت هر عنوانی پرداخت می‏گردند.

وام‏ها به سه صورت، الف: وام‏هاي عادي، ب: وام‏هاي ازدواج، د: وام‏هاي مسدودي بوده و با دارا بودن دو ضامن پرداخت می‏گردند.

ضامن اول كارمند با فيش حقوقي و نامه كسر از حقوق از اداره مربوطه و ضامن دوم پشت چك ضامن اول را امضاء مي‏نمايد.

بازرس صندوق زير نظر حضرت آيت ا..هاشمي مرتب از صندوق بازديد و مراتب را به ايشان گزارش مي‏دهند.

JoomShaper