منشور اخلاقی کارکنان صندوق قرض الحسنه مسجد جامع شهرک غرب (قدس)

منشور اخلاقی کارکنان صندوق قرض الحسنه مسجد جامع شهرک غرب (قدس)

ما کارکنان صندوق قرض الحسنه مسجد جامع شهرک قدس در راستای اصول اعتقادی مان در زمینه تکریم انسان ها، ارج نهادن و ارزش آفرینی برای مشتریان و سازگارتر کردن رفتارهای شغلی مان با انتظارات آن ها، منشور اخلاقی ذیل را سرلوحه و راهنمای خود قرار داده ایم و متعهد به اجرای آن در خدمتگذاری به شما هستیم.

ـ بر این اعتقادیم که قرض الحسنه، امری است که مورد تأکید قرآن کریم و دارای اجری مضاعف است، از این رو با خلوص نیت تمام تلاش و کوشش خود را به این مهم معطوف خواهیم داشت.

ـ بر این اعتقادیم که ضمن تکریم و تلاش برای جلب رضایت مشتریان و توجه ویژه به انتظارات و نیازهای آنان، با اتکاء به خداوند متعال در پی تحقق اهداف صندوق باشیم.

ـ بر این اعتقادیم که امانت داری، صداقت، تواضع و مسؤولیت پذیری پشتوانه محکم اعتماد مشتریان به صندوق  است، لذا کوشش در آراستن خویش به این صفات را واجب می شماریم.

ـ بر این اعتقادیم که وقت شناسی، تعهد و دقت در عرصه خدمات مطلوب بانکی به مشتریان و رعایت حقوق ایشان، از مهمترین وظایف ما می باشد.

ـ بر این اعتقادیم که رعایت ادب، وظیفه شناسی، آراستگی ظاهر، احترام، تکریم توأم با رفتاری صمیمانه و دوستانه در برخورد با مشتریان و ارباب رجوع وظیفه ماست.

ـ بر این اعتقادیم که خوب گوش دادن به سخن مشتریان مهمترین اصل در برقراری ارتباط درست است و لذا تلاش برای دستیابی به این مهم را لازم می دانیم.

ـ بر این اعتقادیم که راهکارهای جدید خدمات بانکی و اصلاح امور از طریق پیشنهادها و رهنمودهای مشتریان به دست می آید، لذا پیشنهادات و راه کارهای مطلوب را با دیده منت پذیرا هستیم.

JoomShaper