اهداف صندوق قرض الحسنه رهروان قرآن

اهداف صندوق قرض الحسنه رهروان قرآن

1)     احیای سنت الهی و نبوی قرض الحسنه

2)     تشویق و ترغیب خیرین

3)     تلاش در راستای تأسیس صندوق قرض الحسنه با مشارکت خیرین منطقه

4)     ارائه مشاوره و راه کار در راستای تقویت صندوق های قرض الحسنه محلی

5)     ترویج پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بدون سود و کارمزد

6)     طراحی خدمات جدید جهت ارائه به مشتریان

7)     رفع نیاز نیازمندان از طریق پرداخت قرض الحسنه

JoomShaper