همکاری جهت طبخ غذا در ماه محرم

بازدید: 2707

همکاری پایگاه بسیج شهید حسن سیف در ماه محرم جهت طبخ غذا با مسجد جامع