برگزاری مسابقات تیر اندازی

پایگاه  بسیج شهید حسن سیف مسابقات تیر اندازی در ابان ماه برگزار کرده و به نفرات اول جوایز ویژه اهدا کرده

برگزاری مسابقات فوتبال

برگزاری مسابقات فوتبال با همکاری بسیج پایگاه  شهید حسن سیف و شهرداری ناحیه هفت در دی ماه برگزار گردید

مقالات دیگر...

صفحه1 از2

JoomShaper