چارت مدیریتی و اسامی اساتید حوزه علمیه امام علی ابن ابیطالب (ع)

چارت مدیریتی و اسامی اساتید حوزه علمیه امام علی ابن ابیطالب (علیه السلام)

 

  ردیف     اسامی اساتید   فقه     اصول     فلسفه     دروس جنبی     مکالمه عربی     زبان انگلیسی     مدیریت  
1

حجة الاسلام مرعشی

      *       
2

حجة الاسلام عبدی

   *   *        
3

حجة الاسلام تلافی

 *  *          
4

حجة الاسلام حائری

 *  *          
5

حجة الاسلام سعدی

   *          
6

حجة الاسلام مهدوی

             *
7

حجة الاسلام رفیعی علوی

 *            
8

حجة الاسلام عباسی

     *        
9

حجة الاسلام فتحعلی زاده

       *       
10

حجة الاسلام نوربخش

 *             
11

حجة الاسلام زنوزی

  *            
12

حجة الاسلام رحیمی

       *      
13

حجة الاسلام علیرضالو

  *  * *        
14

حجة الاسلام پیشکاری

        *    
15

 حجة الاسلام بلالی

 *   *          
16

آقای محمد تره کار

            *  
17

 

             
JoomShaper