کارت حدیث ویژه ایام سوگواری محرم و صفر

بازدید: 2901

 

با عنایت پروردگار متعال از امروز تا پایان ماه صفر روزانه یک حدیث از باب الحوائج سیدالشهداء امام حسین علیه السلام بر روی کانال تلگرام و سایت مسجد جامع شهرک غرب قرار داده خواهد شد.

 ماهیت احادیث اجتماعی و سبک زندگی اسلامی خواهد بود تا با نگاهی درست به افکار و رفتار حضرت سید الشهداء زمینه تقرب هرچه بیشتر به مقام ایشان را فراهم آوریم 

 

 کانال تلگرام 

 

برای دانلود ده کارت دهه ی اول محرم بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 برای دانلود ده کارت دهه ی دوم محرم بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

 برای دانلود ده کارت دهه ی سوم محرم بر روی لینک زیر کلیک کنید. 

 

 

 

کارت حدیث شماره 1

 

 

کارت حدیث شماره 2

 

کارت حدیث شماره 3

 

کارت حدیث شماره 4

 

کارت حدیث شماره 5

 

کارت حدیث شماره 6

 

کارت حدیث شماره 7

 

 

کارت حدیث شماره 8

 

 

کارت حدیث شماره 9

 

کارت حدیث شماره 10 

 

 

کارت حدیث شماره 11

 

 

کارت حدیث شماره 12

 

کارت حدیث شماره 13 

 

کارت حدیث شماره 14 

 

کارت حدیث شماره 15 (روز پانزدهم محرم)  

 

کارت حدیث شماره 16 

 

کارت حدیث شماره 17

 

 کارت حدیث شماره 18

 

 

 کارت حدیث شماره 19

 

 

 کارت حدیث شماره 20 

 

  کارت حدیث شماره 21

 

 

  کارت حدیث شماره 22

 

  کارت حدیث شماره 23

 

  کارت حدیث شماره 24

 

 

  کارت حدیث شماره 25

 

  کارت حدیث شماره 26

 

  کارت حدیث شماره 27

 

  کارت حدیث شماره 28

 

 

  کارت حدیث شماره 29

 

 

  کارت حدیث شماره 30

 

 

  کارت حدیث شماره 31

 

 

کارت حدیث شماره 32

 

 

  کارت حدیث شماره33

 

 

  کارت حدیث شماره 34

 

 

  کارت حدیث شماره 35

 

 

  کارت حدیث شماره 36

 

 

  کارت حدیث شماره 37

 

 

  کارت حدیث شماره 38 

 

 

  کارت حدیث شماره 39

 

 

برای دانلود ده کارت دهه ی اول محرم بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 برای دانلود ده کارت دهه ی دوم محرم بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

 برای دانلود ده کارت دهه ی سوم محرم بر روی لینک زیر کلیک کنید.