گزارش تصویری جلسه با اولیاء نوجوانان واحد فرهنگی

جلسه با اولیاء نوجوانان واحد فرهنگی مسجد در تاریخ جمعه 5/4/94 ساعت 11 صبح برگزار شد.

جلسه با قرائت یکی از نوجوانان مسجد آغاز شد.

در ادامه با سخنرانی ارزنده ی حاج آقای پیکری ادامه یافت.

و در آخر با گزارش و توضیحات در مورد دوره تابستانه94 توسط مهندس حاتمی خواه (مسئول دوره)پایان یافت.

من الله توفیق.

JoomShaper