عید قربان، عید فداکاری و ایثار بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد.

 

آیینه عشق

نزول فیض رب العالمین است                   حلول «عید قربان» در زمین است

بگیر آیینه دل را مقابل                              ببین نور ازل در مهبط دل

حلول تازه داده فیض سبحان                    خوشا «ذی الحجه» روز «عید قربان»

چه زیبا منجلی شد «عید قربان»              شروع داستان عشق و ایمان

نگر خورشید خون چون در طلوع است        کنار کعبه محشر در وقوع است

به سودای جهان عاشق دلیر است           همیشه عشق، قربانی پذیر است

همیشه قرب دل در وصل عشق است      موحّد بودن ما اصل عشق است

شجاع الدین ابراهیمی

JoomShaper