فرا رسیدن ماه شعبان المعظم مبارک

ماه شعبان است و دلها غرق نور  
  در جهان شور و سرور افتاده است
حلول ماه شعبان و فرخنده ایّام اعیاد شعبانیه بر عاشقان خجسته و مبارک باد

 

JoomShaper