گوشه ای از بیانات آیت الله هاشمی تبریزی در اهمیت نماز جماعت در مسجد

گوشه ای از بیانات آیت الله هاشمی تبریزی در اهمیت نماز جماعت در مسجد

 

 

 

 

JoomShaper