امام موسی کاظم(ع): سه چیز تباهی می آورد : پیمان شکنی، رها کردن سنت و جدا شدن از جماعت

فرمایشات حضرت آیت الله هاشمی تبریزی حفظه الله تعالی، پیرامون امام موسی کاظم (ع)

امام موسی بن جعفر (ع) اسوه مقاومت در مقابل استکبار بودند. ائمه ما همگی در زمان های خود مبارزه با ظلم و ظالم داشتنتد چونکه سازش باظلم در هیج زمانی و در هیچ مکانی و به هیچ شکلی جایز نیست اما شکل مبارزه ممکن است تفاوت داشته باشد علنی باشد یا مخفیانه، آشکار باشد یا در زیر پرده و استتار، مراد از تقیه این نیست که دست از مبارزه بکشد و راحت بنشیند و استراحت کند حاشا و کلا.

 

JoomShaper